fbpx

Tủ mát Alaska 250 lít

2.500.000

  • KÍch thước: 65x55x150cm
  • Dung tích: 250 lít
  • Hình thức: 90%

Hết hàng

2222.jpg